top of page

ตัวเว้นระยะการติดตั้งเสริมเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถติดตั้งลำโพง SM Series บนเรือของคุณได้หลากหลายและง่ายดาย — รองรับการติดตั้งในตำแหน่งที่หลากหลายเพื่อความเป็นมืออาชีพ เช่นเดียวกับลำโพง SM Series ตัวเว้นระยะเหล่านี้มีจำหน่ายในสีดำหรือสีขาว (จำหน่ายแยกต่างหาก)

 

ขนาดทางกายภาพ (WxHxD)ตัวเว้นระยะยึดพื้นผิว: 6.19" x 6.19" x 0.87" (157.3 x 157.3 x 22 มม.)
ตัวเว้นระยะเข้ามุมสองพื้นผิว: 6.10" x 6.10" x 1.22" (155 x 155 x 31 มม.)
ตัวเว้นระยะเข้ามุมสามพื้นผิว: 6.10" x 6.10" x 1.38" (155 x 155 x 35 มม.)

Fusion® SM Series Accessory Mounting Spacers Black Two Surface Corner Spacers (P

SKU: 010-12937-11
฿750.00Price

    สินค้าขายดี

    bottom of page