top of page

2Way Audio Interconnect Cable 

   การขจัดเสียงรบกวนที่เหนือชั้น - สายเคเบิลคู่สายที่มีฉนวนป้องกันทิศทางให้การปฏิเสธเสียงรบกวนที่เหนือชั้นส่งผลให้เสียงที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

Gold-Plated Connectors

    หัวต่อเคลือบด้วยทอง เพื่อลดการกัดกร่อน และเพิ่มระยะเวลาการใช้งานให้นานยิ่งขึ้น

Fusion Twisted Shielded 2 Way ( MS-RCA3, MS-RCA6, MS-RCA12, MS-RCA25 )

SKU: MS-RCA
฿900.00Price

    สินค้าขายดี

    bottom of page