top of page

สายนี้มีสายเปล่าที่ปลาย คุณจึงสามารถต่อสาย Garmin ของคุณเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ DC หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ การเชื่อมต่อนี้ทำให้คุณสามารถส่งข้อมูลความเร็วและตำแหน่งไปยังอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ชาร์ตพล็อตเตอร์ คอมพิวเตอร์ นักบินอัตโนมัติ เรดาร์ ฯลฯ

Garmin Power/Data Cable

SKU: 010-10082-00
฿1,190.00Price